Suche Igłowanie

> > Suche-iglowanie

Stymulacja Śródmięśniowa (ang.: intramuscular stimulation, IMS) punktów spustowych  inaczej zwana suchym igłowaniem (ang.: dry needling, DN) jest techniką bezpośredniego stymulowania tkanki mięśniowo- powięziowej.

Techniki DN stosuje się do większości mięśni szkieletowych Należy zaznaczyć że DN nie jest formą akupunktury, a jedynie wykorzystuje te same narzędzia terapeutyczne.

Głównym celem terapii suchego igłowania jest wyeliminowanie  tzw. MPS czyli zespołu bólu mięśniowo- powięziowego. MPS są to lokalne zaburzenia poszczególnych włókien mięśniowych, które mogą wywoływać bolesność w trakcie rozciągania, kurczenia się mięśnia lub jego kompresji.  Duża intensywność treningowa, sytuacja stresowa dla mięśnia ( nagły upadek) może doprowadzić do powstawania MPS. Bardzo dobrym sposobem niwelowania MPS jest właśnie igłoterapia sucha, która bardzo szybko i precyzyjnie opracowuje zaburzone włókna mieśniowo- powięziowe. Zabiegi suchego igłowania bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku zaburzeń takich jak:

  • zespół pasma biodrowo-piszczelowego
  • kolano skoczka
  • LBPS ból przeciążeniowy dolnego odcinka kręgosłupa
  • shin splints ( zespół przeciążeniowy mięśnia piszczelowego przedniego)
  • łokieć tenisisty
  • łokieć golfisty

W trakcie wykonywania zabiegu należy pamiętać o zachowaniu pełnej czystości i sterylności narzędzi oraz miejsca pracy. Igły muszą być jednorazowe a terapeuta powinien pracować w rękawiczkach ochronnych. W trakcie terapii zwróćcie uwagę na te podstawowe elementy bezpieczeństwa.

Inne zabiegi z tej kategorii.