fbpx

Joanna Gajewska

Joanna Gajewska

Biografia .

Absolwentka AWF w Krakowie na kierunku Fizjoterapia. Jej zainteresowanie fizjoterapią stoma-tologiczną rozpoczęło się od napisania pracy dyplomowej dotyczącej dysfunkcji stawów skro-niowo-żuchwowych u kobiet. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu m.in. diagnozy i terapii kompleksu żuchwowo-czaszkowo-szyjnego, terapii N.A.P, fizjote-rapii ortopedycznej z doktorem Biernatem, masażu tkanek głębokich, oddychania, diagnostyki i terapii dzieci. W gronie jej zainteresowań mieszczą się także dysfunkcje gałki ocznej oraz bóle głowy u dzieci i dorosłych. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany uzyskując międzynaro-dowy certyfikat Akademii Terapii Czaszkowo-Twarzowej (CRAFTA). Przyjmuje dzieci i dorosłych z dysfunkcjami nerwów czaszkowych, odcinka szyjnego kręgosłupa, bólem i dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych, problemami czaszkowo-twarzowymi.

Wykonywane usługi: Rehabilitacja stomatologiczna