fbpx

Anatomia i Biomechanika Wysiłku Fizycznego

> > Anatomia-i-biomechanika-wysilku-fizycznego

Prestiżowe szkolenie “Anatomia i Biomechanika Wysiłku Fizycznego” jest wynikiem współpracy pomiędzy Centrum Fizjoterapii Sportowej a Krakowską Fabryką Zdrowia oraz CF Kraków. Tematyka szkolenia przeznaczona jest dla trenerów sportowych oraz dla osób ćwiczących, które chcą swój trening wprowadzić na wyższy poziom jakości i efektywności. Osoby, które “pracują z ciałem” powinny doskonale znać jego budowę oraz pracę odpowiednich układów ruchu. Znajomość anatomii i biomechaniki jest podstawą poznania ograniczeń ruchowych, co pozwala wybrać dokładny zakres ćwiczeń. Szeroki zakres wiedzy pozwala ułożyć indywidualnie dopasowany, wręcz “szyty na miarę” trening dla każdego człowieka.

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną w pracy trenera i profesjonalnego sportowca wiedzę z zakresu:

 • Anatomii ciała
 • Znajomości biomechaniki wysiłku fizycznego
 • Analizy układu nerwowego – niezbędny element do poznania pracy mięśni
 • Nauki poszczególnych partii mięśni (budowa, funkcje, dysfunkcje)
 • Poprawa efektywności pracy poszczególnych mięśni
 • Profilaktyka kontuzji

Ukończenie szkolenia pozwola na:

 • Dokładne usystematyzowanie wiedzy
 • Zrozumienie fizjologicznych aspektów w tworzeniu bezpiecznego i wartościowego treningu
 • Poznanie metod kształtowania zdolności motorycznych
 • Skuteczne rozpoznanie funkcjonalności ciała adeptów oraz własnego
 • Wejście na wyższy poziom edukacji i wzięcie udziału w kolejnych modułach
 • Nabyta wiedza przygotuje Cię do szybszego i skuteczniejszego pokonania dolegliwości i dysfunkcji aparatu ruchu