Anatomia i Biomechanika Wysiłku Fizycznego

> > Anatomia-i-biomechanika-wysilku-fizycznego

Prestiżowe szkolenie „Anatomia i Biomechanika Wysiłku Fizycznego” jest wynikiem współpracy pomiędzy Centrum Fizjoterapii Sportowej- Krakowska Fabryka Zdrowia oraz CF Kraków. Tematyka szkolenia przeznaczona jest dla trenerów sportowych oraz dla osób ćwiczących, które chcą swój trening wprowadzić na najwyższy poziom jakości i efektywności. Osoby, które „pracują z ciałem” powinny doskonale znać jego budowę oraz pracę odpowiednich układów ruchu. Znajomość anatomii i biomechaniki jest podstawą poznania ograniczeń ruchowych co pozwala wybrać najdokładniejszy zakres ćwiczeń. Świetna organizacja wiedzy pozwala układać trening bardzo indywidualnie i szyty na miarę każdej osoby.

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną w pracy trenera i profesjonalnego sportowca wiedzę z zakresu:

 • Anatomii ciała
 • Znajomości biomechaniki wysiłku fizycznego
 • Analizy układu nerwowego – niezbędny element do poznania pracy mięśni
 • Nauki poszczególnych partii mięśni od ich budowy poprzez funkcje i dysfunkcje
 • poprawa efektywności pracy poszczególnych mięśni
 • zabezpieczenia organizmu przed kontuzjami

Ukończenie szkolenia pozwoli na :

 • Dokładne usystematyzowanie wiedzy
 • Zrozumienie fizjologicznych aspektów w tworzeniu bezpiecznego i wartościowego treningu
 • Poznanie metod kształtowania zdolności motorycznych
 • Skuteczne rozpoznanie funkcjonalności ciała adeptów oraz własnego
 • wejście na wyższy poziom edukacji i wzięcie udziału w kolejnych modułach
 • Nabyta wiedza przygotuje Ciebie do szybszego i skuteczniejszego pokonania dolegliwości i dysfunkcji aparatu ruchu