Rehabilitacja Barku

> > Rehabilitacja-barku

Staw barkowy to najbardziej mobilny z naszych stawów. Duży zasięg niesie niestety ze sobą ryzyko niestabilności i możliwości przeciążeń co często, w krótkim czasie prowadzi do urazu barku. Duży zakres ruchu na długiej dźwigni oznacza też duże działające siły, szczególnie podczas upadku oraz trzymania w ręce dużego ciężaru. Z racji tych rzeczy urazy barku są jednymi z najpowszechniejszych i ich rehabilitacja wiedzie prym np. we wszystkich sportach ciężarowych.

Rehabilitacje barku, jak i większości urazów, dzieli się biorąc pod uwagę czas powstania schorzenia czyli na urazy ostre i schorzenia przewlekłe. Do ostrych urazów dochodzi głównie podczas upadków na sam bark lub na wyprostowane ręce z zablokowanym stawem łokciowym – kość ramienna uderza wtedy w łopatkę i otaczające tkanki miękkie szarpiąc nimi. Z racji tych faktów głównymi urazami są zwichnięcia, niestabilności pourazowe, naciągnięcia i naderwania. Rehabilitacja w wypadku urazów ostrych stawu barkowego skupia się początkowo na diagnostyce i ścisłym określeniu struktury, która uległa uszkodzeniu. W wypadku podejrzenia poważniejszego urazu jak złamanie zaleca się wykonanie konsultacji ortopedycznej i badania USG w celu bardziej dokładnej strukturalnej diagnozy uszkodzeń.

Kolejnym etapem jest stworzenie uszkodzonym tkankom maksymalnie dobrych warunków do regeneracji. Terapia skupia się na redukcji bólu, ewentualnego obrzęku i stanu zapalnego oraz do jak najszybszego powrotu funkcji i pełnego zakresu ruchu w miejscu urazu. Następnie wprowadzane jest powoli obciążenie i techniki sportowe jeśli pacjent takowych używa. Pod koniec i po procesie gojenia pomocne i przyspieszające proces dochodzenia do zdrowia są zarówno techniki manualne barku jak i terapie licznych tkanek miękkich. Do tych znajdujących się głęboko wykorzystywana jest z dobrymi rezultatami technika suchego igłowania.

Do przewlekłych urazów barków dochodzi przeważnie z powodu ich wielomiesięcznych lub wieloletnich przeciążeń szczególnie przy powszechnym braku stabilności łopatek oraz samych barków. Staw barkowy z powodu swojej mobilności utrzymuje się w miejscu głównie za pomocą mięśni, ruchy nad głowę szczególnie mocno obciążają struktury barku. Jeśli zostaną one  przeciążone nie są w stanie odpowiednio stabilizować kompleksu, co w rezultacie prowadzi  do problemów z ułożeniem kompleksu ( przeskakiwania ) i do konieczności mocniejszej pracy już przeciążonych mięśni zataczając tym samym koło w problemie. Nadwyrężany staw zaczyna uciskać okoliczne tkanki doprowadzając w rezultacie do ich uszkodzeń i zapaleń. Tkanki, które najczęściej wymagają rehabilitacji to ścięgno głowy długiej bicepsa, mięśnie stożka rotatorów, obrąbek i kaletki stawowe.

W procesie rehabilitacji barku oprócz diagnostyki potrzebne jest odnalezienie wzorca ruchu lub czynności, która wielokrotnie powtarzana do dysfunkcji doprowadziła. Bardzo często jest to niepoprawna technika ćwiczeń siłowych, protrakcja barku (wysuwanie do przodu) oraz niestabilności uniemożliwiające jego poprawne ułożenie podczas pracy. Oprócz korekty czynności prawie zawsze wymagany jest proces stabilizacji całego kompleksu specjalnymi ćwiczeniami. Techniki manualne ułatwią uzyskanie poprawnego ułożenia kości w stawie podczas ruchu jak i w spoczynku. Techniki powięziowo-mięśniowe oraz suche igłowanie znacząco przyspieszają proces rozluźniania i przywracania fizjologii w mięśniach kompleksu barkowego.

Inne zabiegi z tej kategorii.

zabiegi fizjoterapeutyczne

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Zabiegi rehabilitacyjne dzieli się na 4 główne podgrupy: Kinezyterapia ( czyli szeroko pojęta gimnastyka i ćwiczenia), Fizykoterapia ( działanie wszelkimi bodźcami fizykalnymi np. prąd lub temperatura), Masaż . . .
fizykoterapia

Fizykoterapia

Fizykoterapia to zbiór terapii wykorzystujących w swoim działaniu naturalnie lub sztucznie wygenerowane bodźce fizyczne. Najczęściej używane to bodźce termiczne cieple i zimno ( krioterapia) . . .
masaz

Masaż

Masaż jest to określone oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na organizm człowieka przy biernym zachowaniu się pacjenta (masowanego), mając na celu wywołanie . . .
rehabilitacja-stomatologiczna

Rehabilitacja Stomatologiczna

Częste bóle głowy, szczękościsk, ścieranie powierzchni zębowej, ból podczas ziewania, gryzienia to wszystko może świadczyć o tym, że masz problemy w obrębie rehabilitacji stomatologicznej.