KinesioTaping

> > Kinesiotaping

KinesioTaping (taping medyczny) inaczej zwany plastrowaniem dynamicznym jest to jedna z form terapeutycznych, która polega na oklejaniu ciała taśmami, które są elastyczne i nie ograniczają ruchów pacjenta/ sportowca.Pod względem zastosowania wyróżnić można następujące techniki naklejania taśm: wspomagające pracę mięśniową, rozluźniające mięśnie, techniki korygujące pozycje w stawie, aplikacje drenażowe ( przeciw-obrzękowe) Bardzo skuteczne jest stosowanie tapów o działaniu przeciw-obrzękowym w ostrych stanach urazowych tj. skręcenia stawów, naderwania mięśni. Tapy wpływają w znaczący sposób na zmniejszenie obrzęku, zmniejszenie bolesności i w efekcie szybszym powrocie do pełnej sprawności.

Tapy stosuje się również  dla wspomagania mięśni, które są nadmiernie eksploatowane w trakcie treningu.

Inne zabiegi z tej kategorii.